Tro – Fellesskap – Handling

I dagens episode snakker Peder og Martin med NUKs (Norges Unge Katolikker) nye leder Katherine Esquivel og generalsekretær Stephen Richard Trotter om viktigheten av NUK og litt historie om NUK, og hva NUK har gjort for deres personlige liv.

Vi vil gjerne gi en liten ekstra takk til NUK som har gjort det mulig for oss å starte denne podcasten, uten deres økonomiske bidrag og tilbakemeldinger hadde ikke podcasten vært mulig.

Bli medlem av NUK her: https://www.nuk.no/medlemskap/

Vi ber for ungdomsarbeidet i i Norge, og håper at NUK kan være en viktig katalysator for å styrke og spre den Katolske tro og lære blant barn og ungdom.

Hellige Augustin
Be for oss