Skjærtorsdag – Innstiftelsen av nattverden m/biskop Erik Varden

Skjærtorsdag innleder oss til Triduum – De tre hellige dager.

På Skjærtorsdag har Kristus vår frelser sitt siste måltid med sine Apostler, og der innstifter han den hellige Eukaristien, og samtidig den nye pakt. 
Biskop Erik Varden av Trondheim Stift forteller oss hva som skjer på Skjærtorsdag og hvordan vi kan meditere og be rundt det som skjedde for 2000 år siden!