Sigrid Nordhuus – Å ta seg tid til Gud

Ung katolikk i hverdagen – Søken etter Kristi nærvær er en podcast under St.Augustins bekjennelser

Det overordnede målet med podcasten er å gi et innblikk på hvordan den katolske troen har formen en. Jeg ønsker at man skal reflektere og tenke over den personen man er idag, om de valgene man har att, om de er påvirket av troen på Gud som den allmektige Skaper, eller er troen bare noe man har sidestilt og som man har levd med fordi det er det man er oppdratt med?

I dagens episode tar jeg en prat med Sigrid Nordhuus, en som har vært aktiv i NUK, og som ønsker å komme seg tilbake til troen. Den katolske Kirke som den universielle Kirken som den er, ga Sigrid både et nytt fellesskap, men gjorde hennes også mer åpen. Hun forteller om hvordan det katolske fellesskapet har formet henne, og hvordan Kristi offer på korset, har vært et forbilde til hvorfor hun ønsker å ofre. 
Dette er Ung katolikk i hverdagen – Søken etter Kristi nærvær.