OF GODS AND MEN

Filmen i 3 setninger

  • Brødrenes felleskap.
  • Å være en religiøs minoritet i et land
  • Å være trofast til sine brødre.

Inntrykk

Filmen er en påminnelse om at den katolske kirke ikke alltid er i majoritet. Vi møter et lite felleskap av munker i Algerie med et sterk felleskapsånd, og med tro og håp for å tjene Herren med gelde.

Hvem bør se den?

En film som gjerne passer til unge voksne, her kreves det nok litt forkunnskaper om livet i kloster men er absolutt ikke et krav. Dersom du har forkunnskaper vil det berike deg, men om du ikke har vil den opplyse deg.

🍀 Hvordan filmen endret meg

Hvordan mitt liv / oppførsel / tanker / ideer har endret seg som et resultat av at jeg så filmen

  • Det er givende. å se hvordan munkene aldri slutter å tro på Gud og hverandre. Selv når de har tilbragt hele sitt liv i kloster, og at det er fare for at klosteret går under så fortsetter de som vanlig med tillit til Gud.
  • Felleskap er nok noe vi ikke blir oppmerksom på i vår moderne tid. Trappistene har en spesielt synlig felleskaps ånd iblant seg og dette er synlig i filmen. Ens egne behov er viktig, men klosterets behov enda viktigere.
  • Munkene lever som sagt i et land hvor Islam er størst, men de har gjensidig respekt med de som er muslimer og muslimene har en gjensidig respekt for dem. Munkenes og folkets sine toleranse for hverandre er et håp og et symbol på at man kan leve i fred dersom man selv ønsker å strekke seg mot det.

✍️ Top 3 quotes

Let God Set a table, for everyone – Christophe

We are in a high-risk situation, but we persist in our faith and our confidence in God. It is through poverty, failure and death that we advance toward him. – Luc

We’re martyrs out of love, out of fidelity. If death overtakes us, despite ourselves, because up to the end, we’ll try to avoid it, our mission here is to be brothers to all. remember that love is eternal hope. Love endures everything. – Christian