Martin Nguyen – Ministrant, frivillig og student

Tanken bak podcasten kom i en tid der jeg ble mer interessert i min egen tro. Den katolske Tro og lære var noe jeg jeg ble oppdratt med, men forståelsen var ikke min. I Kirkebenken var jeg et spørsmåltegn, og min tjeneste ved alteret både forståelse og det praktiske kom av vane. Jeg gjorde det jeg gjorde fordi det kom som en repetisjon. Med årene kom tanken: «Om jeg ikke hadde vært katolikk, hadde jeg gjort det samme?».Jeg likte å tenke at gjorde valgene jeg gjorde fordi det var den katolske troen som hadde spilt en essensiell rolle i min formasjon, at den kristne forståelsen av kjærlighet og mennesket som Guds verk av og med kjærligheten var sentral rolle i mitt liv. Hadde jeg valgt det samme, om jeg ikke hadde vært katolikk? Er det den katolske tro, eller er det i menneskets natur (hvis Gud har skapt oss) å leve i kjærlighet.

Spørsmålet om jeg hadde vært den samme uten den katolske tro ble viktig!

Et annet spørsmål som jeg tenkte over, var nettopp utførelsen. Det å leve et katolsk liv i det moderne samfunn, Spesielt i en tid, der materialismen står sterkt, en tid der vi er omringet av mye støy. En tid der vi skal fylle våre timeplaner for å oppnå alt. Få gode karakterer, komme oss på drømmestudiet, og få et godt liv, hvor blir av tiden til roen og til troen? Hvordan kan man leve med alle forventningene som svirrer rundt, og fortsatt leve et liv som god katolikk.

Hvordan kan jeg leve livet som en Kristi etterfølger i 2021?

Jeg heter Martin, jeg er 21 og bor per dags dato i Trondheim, og byen jeg valgte var ikke av unntak, jeg valgte den ikke bare fordi den har et av landets beste universiteter, men den hadde tilknytning til Hellige Olav. Mitt katolske liv startet med dåpen, men jeg kan ikke huske så mye av den, men det var gjennom ministrering og arbeidet som frivillig som ga meg et større innblik i å leve det kristne liv. Det ga meg drivkraften til å lære, og den ga meg forståelsen av hva Kristus ønsket av oss.Med Norges Unge Katolikker – en nasjonal barne og ungdomsorganisasjon, fikk jeg møte jevnaldrende der vår fellesnevner var den katolske tro. Det var en viktig del av min forståelse og formasjon. Valgene jeg tok, tok jeg som et følge av en av mine største forbilder min far, som gjennom sitt liv ofret alt for meg, og den tanken om offer kom fra den katolske tro.Min far en flykting fra Vietnamkrigen, flyktet på palmesøndag, i havet i usikkerhet, kunne han bare be til Gud om å bli reddet, og på langfredag kom han på land i Malaysia. På Herrens lidelsesdag blir min far reddet. Og det er nettopp den opplevelsen som står i meg sterkt, hvordan min fars offer kom fra store offer som Kristus, Guds enbårne sønn gjorde på langfredag. Det ble det jeg levde etter. Nettopp Kristus Død og oppstandelse, ga meg en mening med mitt liv. hans døde for at jeg skulle kunne leve!Så ja, uten den katolske tro, hadde jeg ikke vært den samme. Den ble og er fortsatt en viktig grunnstein i mitt og det er samtidig også livet mitt!

Men i all støyen, hvordan kan jeg klare å leve som en kristi etterfølger?Messen ble et viktig vendepunkt, for messen var før et møtested, ikke dra til messen for messens skyld, men for det som ofte kom etter, men etter min søken om forståelse av min tro, ble også forståelsen og viktigheten av messen. Messen ble et klarere offer, Kristi offer på korset. Sakramentene ble forstått som de nådegavene som de var og som de er. Kristi tilværelse i brødets skikkelse, ble nettop det. Kristus, fysisk foran meg. Det ble enda vakrere!

Mine tips for å leve et liv som Kristi etterfølge

1. Be

Det å be, ble også viktig. Å ta seg tid til å be, å tillatte seg roen til å komme i samtale med Gud. selv om det kke virker at han svarer, vit at han uansett lytter, og svarer deg kanskje på en annen måte enn det du tenker.

2. Lese

Lese Bibelen, ta det inn til deg. Tenke litt over hva enn har lest, og hvordan dette kan implementeres i mitt liv.

3. Snakke med andre

Snakke med andre. Troen er ikke alene, gjennom dåpen blir vi forenet til en felles familie, og skal leve det livet i harmoni med hverandre. Det er ikke meg alene. Ikke vær redd for å spørre noen andre om til litt hjelp med å forstå troen.

*4. Ekstra

gjerne hør på denne podcasten for å få litt inpirasjon, motivasjon og tips fra andre om hvordan de lever sine liv som Kristi etterfølgere i 2021Jeg gleder meg til å ta dere gjennom en reise og få hørt mange forskjellige personers historier.

Takk for at du hørte på Ung katolikk i hverdagen – søken etter Kristi nærvær!
Hellige Augustin

Be for oss