Hellige Josef

Kirken feirer 1. mai til ære for Hellige Josef, håndverkeres skytshelgen og forbilde.

Arbeid er målrettet bruk av våre krefter for å oppnå noe godt. Gud arbeidet for å forme skaperverket, så Skriften etter hver skapelsesdag sier: «Og Gud så at det var godt».Adam og Eva ble skapt i Guds bilde og har dermed del i Guds arbeid (1 Mos 2,15).

Arbeid er altså ikke Guds straff mot Adam for syndefallet, akkurat som barnefødsel ikke er Evas straff – straffen består i at disse godene de er kalt til skal være smertefullt for dem (3,16-17).Arbeid blir smertefullt fordi (i) våre formørkede sinn ikke alltid erindrer det gode vi oppnår, (ii) fordi vi jobber for et utilstrekkelig gode, men mest av alt (iii) fordi vår svake vilje har en avsky, forakt og frykt for anstrengelser – latskap.

Josef helliges av Gud til Guds Mors brudgom og Guds Sønns fosterfar, og gis nåde til å arbeide for Den hellige familie i stadig lydighet, selvoppofrelse og tjeneste. Slik trygger, forsørger og forsvarer han Jesus og Maria, og slik skapte Ordet blitt kjød et menneskelig eksempel for seg selv.Å imitere Josef er motgiften mot de tre årsakene til at arbeid blir vanskelig.

Han viser oss tydelig sammenheng mellom arbeid og det gode, for fruktene av hans strev gis rett i Jesu og Marias hender.

Han viser oss at alt arbeid skal være til Guds ære og familiens beste. Denne festen ble etablert av Pius XII i 1955 nettopp for å rette opp forvrengningen av arbeid som kommunismen står for.

Og han vil, som latskapens erkefiende, ved sin forbønn, drive ut den egenkjærlighet og småligheten som ligger bak. Han vil vise oss at lykke består i å gjøre vel, ikke i å føle seg vel.

Men så vil han også vise oss at arbeidet en gang tar slutt, og at de som er trofast i arbeid for Guds rike her nede og mottar Guds nåde, er kalt inn til den evige hvile, hvor de i fred skal få skue Guds åsyn i all evighet.

SANCTE JOSEPH OPIFICUS!