FOR GREATER GLORY

Filmen i 3 setninger

 • Livet for katolske meksikanere på på 1920 tallet.
 • Hvordan religiøsfrihet ikke alltid er et gode
 • Hvor går grensen mellom vold og forsvar

Inntrykk

Filmen gir et veldig sterkt intrykk på hvordan det er å leve i et land, hvor regjeringen aktivt prøver å hindre at du utøver din tro. I Mexico hvor religion stårt sterkt ser vi mennesker svært dedikert for sin tro, at de gjør alt for å behold og beskytte dens verdighet.

Hvem bør se den?

En film som bør ses av unge voksne, men også ungdommer. Filmen handler om et meget religiøst land, hvor Katolisismen spesiellt har en stor rolle for menneskers liv.

🍀 Hvordan filmen endret meg

Hvordan mitt liv / oppførsel / tanker / ideer har endret seg som et resultat av at jeg så filmen

 • Hvor sterkt troen kan stå for mennesker, uansett alder eller
 • 3

✍️ Top 3 quotes

Who are you if you dont stand up to what you believe? There is no greater glory than to give your Life to God – Father Christopher

I may have issues with the Church, but I believe in religious freedom. – Enrique Gorostieta

Viva el Christo Rey – Flere personer

Men will fire bullets, but God decide where they land – Enrique Gorosieta

Freedom has no compromise, by definition it is absolute. – Enrique Gorosieta

📒Oppsumering + notater

Kort oppsumering av hva filmen vil gå gjennom

 1. Presidenten med sin agenda
  • Presidenten av Mexico har gitt ordre til Kongressen myndighet til å begrensene prestenes rolle i Meksiko. Han bestemmer blant annet at alle Biskoper eller prester som er født i utlandet skal deporteres umiddelbart at prester har ikke lov til å ha på seg messeklær i offentligheten samtidig som at kritikk av regjeringen blir straffet med fengselstraff. Etter et dekret av Paven suspenderes alle messefeiringer og sakramentale handlinger i Mexico. Dette resulterer i at katolske befolkningen prøver å gjennomføre et økonomisk boikott for å få Presidenten til å avskaffe sine lover. Som et resultat av boikottet så setter Presidenten hæren på offensiven og invaderer kirken under messefeiringen (det mest helligefor en katolikk
 2. De vil ikke la seg rokke
  • Det er tydelig at offensiven blir møtt med stor motstand av lokale katolske befolkningen
  • Presten som blir arrestert i kirken av «federales» som rir inn i kirken. Blir fært bort mens han er ikled sorte messklær. Sorte
   • Som et eksempel blir Presten henrettet og han er ikke den første, og ikke den den siste.
 3. De slår tilbake
  • Cristores gruppen slår aktivt tilbake mot Federales sitt hærvark av kirkene.
  • Store opptøyer rundt om ilandet uorganisert, søken starter etter en mann som de kan ledes av.
  • Christores bevegelsen blir større og større.
  • Religiøs frihet er viktig uansett om det er for den katolske tro eller ikke, oppsumeres det fra Generalen som ble spurt.
  • Presidenten fortsetter med å gjøre livet vanskeligere for katolikker i Mexico.
 4. Amerikanerne slår til
  • Ny ambassadør utnevnt etter at den forrige ble avsatt grunnet til kommentarer som ble sett ille på av Mexicos sin regjeringen. Bolsheviks osv
  • Nye ambassadør utnevnt som har erfaring fra politikk. Han er klar over konflikten mellom staten og kirken, men blir fortalt av den amerikanske utenriksministe rom at det er ingen fare. 49:57
 5. Kvinnene har en sterk rolle i filmen
  • Som sykepleiere og smuglere så gjør kvinnene også sin del i kampen for sin tro. Det er tydelig at kvinnenes sin plass i datidens Mexico var begrenset i forhold til i dag.
  • Mødrenes roller står sterkt representert.
  • Kampen for troen fortsetter, og hvor en Christores går så følger døden
  • Ved hver enkelt død i filmen, så sier hver og en av de «Jeg tilgir deg, for du vet ikke hva du gjør» Lik Kristus.