DOUBT

🚀 Filmen i 3 setninger

 1. Hvordan forholdet mellom konservativ og liberal pastroal arbeid
 2. Sannheten er slik vi vil se den
 3. Noen vil gjøre alt de kan for å få det som de vil, uansett hva.

🎨 Inntrykk

Filmen gir et veldig inntrykk av hvordan to ulike personer med makt gjøres i praksis på den tiden. Disiplin veiet opp mot skjønn

Det endret også tanken på hvordan man ser på ulike måter å drive pastoralt arbeidet. Samtidig som at det oppfordret meg til å tenke fra ulike perspektiver på hva andre mener er mest “riktig” Samtidig som at det konservative her blir mer sett på som fiendetlig.

Hvem bør se den?

Denne filmen bør ses på av unge voksne, men kan også appelere til ungdommer. Nemlig fordi at det tar opp oss troende roller i kirken. For oss troende er ikke bare legfolk, men også nonner og prester. Filmen viser jo en konflikt som enda kan finnes i kirken, at den ene siden er mer konservativ og den andre er mer liberal. Videre så vil jeg få frem at ingen side har mer rett enn den andre.

Selv om du har liten interesse i akkurat dette temaet, så er filmen fantastisk å se på. Filmen er utrolig bra laget, samtidig som at man føler en slags atmosfære i de mer intense scenene i filmen.

☘️ Hvordan filmen endret meg

Hvordan mitt liv / oppførsel / tanker / ideer har endret seg som et resultatet av at jeg så filmen.

 • Det gjorde meg mer oppmerksom på hvordan vi praktiserer vår tro.
 • Ga et genrelt overblikk over hvordan kirken på 1960 tallet, også kan relateres til dagens kirke.
 • Hvordan man skal være mer tolerant og ha respekt for andres meninger og ikke angripe dem på et personlig nivå.

✍️ Top 3 quotes

There are people who go after your humanity, Sister, that tell you that the light in your heart is weakness. Don’t believe it. It’s an old tactic of cruel people to kill kidness int he name of virtue. – Father James

Even if you feel certainty, it is an emotion not a fact – Father James

Doubt can be a bond as powerful and sustaining as certainty. When you are lost, you are not alone. – Father James

📒 Oppsumering + Notater

Tvilen som blir tydeligere

I filmen møter vi en karismatisk prest som preker til menigheten sin. Han snakker om tvil, om hvordan man ikke alltid er alene i tvilen sin, men at man er flere.

All you have to do is show your work.

1. Tvilen blir til gjennom egeninteressen.

Prekenen til den nye presten skaper allerede missnøye hos Søster Aloysius, innholdet tilsier at ho mistenker at prestens ferdigheter og hans personlgie tro er i faret. Likeså utvikles et vennskapelig forhold mellom Father James og en farget altergutt tydligere, en outsider som får hjelp av en person med makt. Inntrykket vi får av Søster Aloysious er hva vi tenker en typisk nonne er, strengt, disiplinert, og rokkes ikke. Hard i sine metoder mot barna som går på skolen hun er rektor på, men viser kjærlighet til sine medsøstre. Videre har ho en metodikk som tilsier at alt skal gjøres som det har blitt gjort og skal ikke endres på. Sr. Aloysious har et tydelig sterkt forhold til Pave Pius XII selv om han på det tidspunkter er avdød (døde 1958, filmen tar sted i 1964) Vatican II tok sted under 1962-1965

2. Vi lar oss tro at det forferdelige har skjedd.

En hendelse av at altergutten blir kalt til sakrestiet vekker mistanke hos en av søstrene som rapporterer dette til sin overordnende Sr. Aloysious. Etter å ha hørt dette nøler hun ikke et sekund og sier «It’s happend» som referer da til at et overgrep. Rett etter denne samtalen har tatt sted så blir stemningen og været i filmen dramatisk verre og mer depresiv.

3. Disiplin er ikke alltid løsningen

Livet går videre og Father Flynn møter en gutt i gangen, snakker litt med han og trøster han. Han blir så møtt av Sr. Aloysious som på dette tidspunktet vet om det hun tror kan ha skjedd, men respekter likevel hans stilling som prest. Det diskuteres om julekonserter og om hvordan mer sekulære sanger skal få plass, dette tas ikke imot i god jord og får Father James til å ta opp temaet intoleranse i sin neste preken. Hans hensikter er å være mer velkommen og ikke like adskilt og isolert som tidligere. Skillet mellom legfolk og men og kvinner av kirken diskuteres. Prester og nonner er også mennesker snakkes det om. Antagelsen vise seg å være en missforståelse. Nådeløs eller ikke, er reglene til for å brytes, og hvor går grensen.

4. Når tvilen kommer oss til gode.

Når det da blir for mye for Sr. J til slutt sprekker ho, og for første gang sier det ho faktisk mener men blir da. Kan vi snakke urett om andre selv om vi ikke har møtt dem?

«False witness against your neighbour»

Såkalt bakksnakking kan gå alle veier, uansett . Er alltid ministrant + prest = overgrep?

«There are people who go after your humanity, Sister, that tell you that the light in your heart is weakness. Don’t believe it. It’s an old tactic of cruel people to kill kidness int he name of virtue.» – Father Flynn

5. Tilliten til personer vi stoler på

Mobbingen av den eneste svarte på skolen, er dette greit og hvorfor har ingen gjort noe enda? Tilliten legfolk har til prester mot tillitten priorinnen har til presten. Sr. James har blitt den søsteren som ho selv ikke ønsket å bli, og innser dette ganske kjapt. Vi er alle forskjellige, og alle har våre trekk, Gud tilgir oss så lenge vi ønsker det og ber om det. Sr. Aloysius har oppdaget at ho har lite bevis, men er bestemt på at ho skal fortsette med etterforskningen hennes.

«Du aksepterer bare det du ønsker og lever etter det» – samtale mellom moren og Sr. Aloysius

 • Gutten som har vært gjennom mye, vold, mobbing og presten
  • Sr. A er villig til å gjøre ALT uansett om det handler om andre følelsene til andre.
   • Men dette endrer seg etter en samtale med moren.

6. Vi står med de, vi er glad i og stoler på.

Er det virkelig verdt å ødelegge et mans liv over en «mistenksomhet». Har han virkelig gjort det er et spørsmål som kommer stadig opp, men ingen ting endrer Sr. A sin overbevisning.

Vi har alle gjort feil, men må vi alle gjøre opp for oss, hver for oss. Han ga seg, hun ikke

 • «Ubi caritas» mens han sier adjø
  • Where true charity is, God is there.
 • Hun fikk det som hun ville, men var det verdt det?

7. Når tvilen kommer fram

Hun fikk det enedelig som hun ville fra starten av, at alt skulle gjøres etter hennes prinsipper, men på hvem sin bekostning? Var det virkelig verdt av Sr. A å gå gjennom det hele, å bli kvitte seg med en prest som tilsynelatende var mer «Velkommen» som tridte imot hennes måte å gjøre ting.