St.Augustins katolske bokklubb

In Sinu Jesu

I denne bokklubben snakker vi om ‘In Sinu Jesu – When Heart Speaks to Heart: The Journal of a Priest at Prayer’, utgitt på engelsk i 2016, skrevet av en anonym benediktinermunk. Behovet for å oppsøke Jesus i Eukaristisk tilbedelse, prestenes spesielle kall til dette, og hengivenhet til Vår Frue tas opp.