St.Augustins bekjennelser

Ordinasjon – Prest til evig tid

Gud handler gjennom ordinasjonssakramentet som meddeles ved bønn og håndspåleggelse48 under en gudstjeneste der Kirken skal være best mulig representert. Hele Kirkens meddeltakelse kommer til uttrykk ved at alle helgener blir påkalt. Tjenerens forpliktelse markeres ved at han avlegger løfter før han blir ordinert. Den som har mottatt en ordinasjon, mottar aldri den samme ordinasjonen …

Ordinasjon – Prest til evig tid Les mer »

eucharist, body of christ, church-1591663.jpg

Eukaristien – Kjærlighetens sakrament

«Den hellige eukaristi fullender den kristne innvielse. De som er blitt opphøyet til det kongelige prestedømmets verdighet ved dåpen, og er blitt enda mere likedanes med Kristus ved fermingen, tar gjennom eukaristien, sammen med hele menigheten, nå del i selve Herrens offer. 3.artikkel I denne episoden fortsetter Peder og Martin på sakramentene og snakker idag om …

Eukaristien – Kjærlighetens sakrament Les mer »

Påskevigilien – Han er sannelig oppstanden m/biskop Erik Varden

Halleluja, Han er sannelig oppstanden! Halleluja! I siste dag i reisen gjennom Triduum, forklarer biskop Erik av Trondheim stift, viktigheten av påskes mysteriuem, og hvordan det blir fullbragt i påskevigilien. Påskevigilien er en av Kirkens to store vigilier,  og tar oss troende på en reise gjennom Kristi ferd til dødsriket og hans oppstandelse. Han er sannelig …

Påskevigilien – Han er sannelig oppstanden m/biskop Erik Varden Les mer »

Skjærtorsdag – Innstiftelsen av nattverden m/biskop Erik Varden

Skjærtorsdag innleder oss til Triduum – De tre hellige dager. På Skjærtorsdag har Kristus vår frelser sitt siste måltid med sine Apostler, og der innstifter han den hellige Eukaristien, og samtidig den nye pakt. Biskop Erik Varden av Trondheim Stift forteller oss hva som skjer på Skjærtorsdag og hvordan vi kan meditere og be rundt det …

Skjærtorsdag – Innstiftelsen av nattverden m/biskop Erik Varden Les mer »

Fermingens sakrament – bekreftelsen på dåpen

I dagens episode snakker Peder og Martin om fermingens sakrament, og hvordan det er en bekreftelse på dåpen og hvordan det fullbyrder det løftet man sier i dåpen.  Den sakramentale virkning av fermingen oppsummeres slik i Den katolske kirkes katekisme (nr. 1303): (F)ermingen (gir) vekst og utdypelse av dåpens nåde:* den grunnfester oss sterkere i …

Fermingens sakrament – bekreftelsen på dåpen Les mer »