ARTIKLER

ARTIKLER

LOREM IPSUM 

Det hellige triduum: påskevigilien

Kristus er oppstanden! Alleluia! Alleluia! Alleluia!   Påskevigilien, vaken som Kirken holder ved Kristi grav Påskenatt, er alle vigiliers mor og høytidenes høytid, Det hellige…

Read More »