ARTIKLER

ARTIKLER

Det hellige triduum: påskevigilien

Kristus er oppstanden! Alleluia! Alleluia! Alleluia!   Påskevigilien, vaken som Kirken holder ved Kristi grav Påskenatt, er alle vigiliers mor og høytidenes høytid, Det hellige…

Les mer

Det hellige triduum: langfredag

«Det er fullbrakt.   Langfredag er Vår Herres lidelsesdag, hvor Kirken minnes sin Frelsers smertefulle lidelse og død på grunn av våre synder. Det er…

Les mer