Ordets makt og kampen om språket

«For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.» (Sal 33,9) I vår tid erfarer en vi utbredt forvirring rundt hva som er virkelig og hvilket forhold det har til ord og språk. Kirken holder fast ved en virkelighet utenom våre egne tanker og at språk og ord må gjenspeile virkeligheten for …

Ordets makt og kampen om språket Les mer »