Måned: mars 2021

In Sinu Jesu

I denne bokklubben snakker vi om ‘In Sinu Jesu – When Heart Speaks to Heart: The Journal of a Priest at Prayer’, utgitt på engelsk i 2016, skrevet av en anonym benediktinermunk. Behovet for å oppsøke Jesus i Eukaristisk tilbedelse, prestenes spesielle kall til dette, og hengivenhet til Vår Frue tas opp.

FOR GREATER GLORY

Filmen i 3 setninger Livet for katolske meksikanere på på 1920 tallet. Hvordan religiøsfrihet ikke alltid er et gode Hvor går grensen mellom vold og forsvar Inntrykk Filmen gir et veldig sterkt intrykk på hvordan det er å leve i et land, hvor regjeringen aktivt prøver å hindre at du utøver din tro. I Mexico …

FOR GREATER GLORY Les mer »